Tehnični ogled Kolektor Etre v okviru strokovne delavnice CIRED

V Cankarjevem domu v Ljubljani se je med 7.6. in 8.6.2018 odvijala strokovna delavnica CIRED 2018. CIRED je mednarodno združenje za distribucijo električne energije. Ukvarja se z najnovejšimi izzivi in ​​vprašanji, s katerimi se danes sooča distribucija električne energije.
(Osrednja tema letošnje delavnice je bila osredotočanje na mikroregije, v povezavi z lokalnimi energetskimi skupnostmi.)

V okviru delavnice se je na stojnici s ponosom predstavila tudi Kolektor Etra d.o.o. Delavnice se je udeležilo približno 500 strokovnjakov na področju distribucije električne energije s celotnega sveta.

V Kolektor Etri smo po zaključku delavnice organizirali voden tehnični ogled tovarne, kjer smo predstavili naše podjetje, s poudarkom na izdelavi visokonapetostnih navitjih. Udeleženci so si z zanimanjem ogledali tovarno s skupno površino 64.000 m², ki vsebuje dva proizvodna obrata in ​​sodobno opremljen visokonapetostni laboratorij z močnim oddelkom za raziskave in razvoj.

Nad videnim so bili navdušeni in tako se je ob koncu ogleda razvila prijetna debata.

»Udeležencem ogleda naše tovarne smo ponudili edinstveno priložnost vpogleda v eno izmed najsodobnejših evropskih podjetij na področju energetike, sodelovanje na sejmu pa je Kolektor Etri prineslo priložnost neposredne komunikacije in interakcije s ključnimi odločevalci na področju distribucije električne energije.« je ob koncu povedal komercialni direktor Kolektor Etre, Peter Novak.

Mateja Gričar,
Kolektor Etra