SI
EN

Storitve

Storitve

Servisna dejavnost in vzdrževanje

Ker se zavedamo, da so transformatorji v elektroenergetskem sistemu izredno pomemben člen in eden najdražjih elementov pri prenosu in distribuciji električne energije, imamo servisno službo za delo na terenu vedno v pripravljenosti.

Posebna servisna vozila so opremljena z vso potrebno opremo, orodjem in nadomestnimi deli za hitro intervencijo.

Storitve

Popravila transformatorjev

V določenih primerih je popravilo transformatorjev ekonomsko sprejemljivejše od zamenjave z novim ali pa se obnovljeni transformator uporabi kot rezerva, zato vam lahko ponudimo tudi:

Storitve

Razgradnja starih transformatorjev

Po izteku življenjskega cikla ali velike okvare se transformator ne more več uporabljati za namen, za katerega je bil izdelan. Postane neuporaben in za lastnika veliko breme. Ker pa odpadni transformator še vsebuje več koristnih materialov, ga je smiselno in potrebno razgraditi oziroma predelati in koristne surovine ponovno uporabiti.

Ker odpadni transformator vsebuje več vrst materialov, ki se razvrščajo v nevarne in nenevarne odpadke, je potrebno pri predelavi transformatorja upoštevati zahteve veljavne zakonodaje.

Product has been added to your cart