SI
EN

Zgodovina Kolektor ETRE

1933
Ustanovljena je bila Servisna delavnica transformatorjev, ki so jo ustanovile takratne Kranjske deželne elektrarne.

1954
Dokončan je prvi transformator, ki je bil v celoti projektiran in izdelan v tovarni v Črnučah.

1961
Podjetje je začelo poslovati pod imenom Energoinvest Sarajevo, Tovarna transformatorjev Ljubljana. Proizvodnja se je še naprej razvijala v smeri energetskih transformatorjev.

1965 – 1975
S pridobitvijo 10-letne licence od francoskega podjetja ALSTHOM-SAVOISIENNE in izgradnjo novih objektov podjetje razvija zmogljivosti za proizvodnjo transformatorjev do max. 150 MVA-145Kv.

V 80. letih
prejšnjega stoletja je razvojna politika elektorindustrije v Jugoslaviji predvidela, da morajo celotno povpraševanje po transformatorjih pokrivati domači proizvajalci. To je bila pomembna naloga za Tovarno transformatorjev Črnuče, ki je do takrat postala drugi največji proizvajalec transformatorjev v bivši Jugoslaviji. Tretji največji proizvajalec je bil Minel iz Beograda, prvi največji pa Rade Končar iz Zagreba.

1980
Zgrajen je nov visoko napetostni laboratorij za testiranje transformatorjev moči do 150 MVA in napetosti do 245kV.

1986
Izdelan je bil do takrat največji transformator moči 150 MVA in napetosti 220kV za Elektrogospodarstvo Slovenije.

1990 – 1992
V času osamosvojitve Slovenije so politični pretresi in izguba Jugoslovanskega trga prinesli ne preveč rožnato obdobje za tovarno transformatorjev. Leta 1990 se je tovarna znašla v stečajnem postopku. Število zaposlenih je padlo iz 353 v letu 1989 na 56 v letu 1992. V ključnem trenutku se je oblikovala skupina ljudi, ki ji je uspelo podjetje postaviti na noge.

1992 – 1999
Poslovanje je bilo po osamosvojitvi omejeno na slovenski trg. Ključna za razvoj podjetja je bila preusmeritev na Evropski trg. Nezaupanje Evrope je bilo veliko, pa ne samo zaradi lege na svetovnem zemljevidu, ampak tudi zaradi slabega stanja podjetja in pomanjkanja referenc. Prodaja na slovenskem trgu se je postopoma povečevala, z izdelavo kakovostnih transformatorjev za švedski trg se je lista referenc povečala in odprla vrata do novih tujih naročnikov, ki so prihajali iz Švedske, Norveške, Danske, BIH in Islandije. Podjetje se je leta 1997 preoblikovalo v delniško družbo Etra 33 d.d., ter pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001.

2000 – 2010
V letih 2000 do 2010 je poslovanje usmerjeno v rast izvoza v Skandinavijo in zahodno Evropo. Podjetje skrbi za modernizacijo proizvodne opreme in proizvodnih prostorov. 

2010
Podjetje ETRA 33 postane del skupine KOLEKTOR in se preimenuje v KOLEKTOR ETRA d.o.o.

2010 – 2012
Zgrajena je bila nova tovarna in investicija usmerjena v razvoj in proizvodnjo 400kV programa transformatorjev.

2010
V Kolektor Etri je bil izdelan prvi transformator za namestitev na off-shore platformi, posebej zasnovan za izpolnjevanje zahtev za namestitev na morski ploščadi. Značilnosti tovrstnih transformatorjev so ločen hladilni sistem, uporaba najkakovostnejše antikorozijske zaščite in opreme, primerne za ekstremne vremenske razmere.

2012
V novi tovarni je bil izdelan prvi 400kV transformator, namenjen slovaškemu kupcu.

2012 – 2017
Širitev programa proizvodnje transformatorjev moči do 500 MVA in napetosti do 420 Kv

2017 – 2020
OBDOBJE ŠIRITVE S PREVZEMI 
Prevzem podjetja Kolektor IGIN (2017, energetski inženiring), srbskega podjetja Minel Dinamo (2018, izdelava manjših transformatorjev), poljskega podjetja Weltech (2020, transformatorski kotli) in lastniški delež v podjetju Primabiro (2021, transformatorski kotli).

KOLEKTOR ETRA DANES
S svojimi izdelki smo prisotni v več kot 40 državah sveta. V letu 2022 smo skupaj s hčerinskimi podjetji presegli 230 mio EUR prihodkov od prodaje. Več kot 90% transformatorjev prodamo v tujino, največje trge pa predstavljajo Nemčija, Velika Britanija in Švedska. Kolektor Etra v Ljubljani zaposluje 550 zaposlenih, skupaj s hčerinskimi podjetji v Beogradu, na Poljskem, Švedskem in na Hrvaškem pa preko 1000 sodelavcev.

 

Transformirali bomo svet še naslednjih mnogo let!

Product has been added to your cart