SI
EN

Kolektor Etra

90 let

Kolektor ETRA

Smo uspešno slovensko podjetje specializirano za proizvodnjo energetskih in generatorskih transformatorjev nazivne moči do 500 MVA in nazivne napetosti do 420 kV. S svojimi produkti konkuriramo na svetovnih trgih, saj svoje proizvode izvažamo v več kot 40 različnih držav in pet kontinentov.

Naš cilj je dobava izdelkov, ki prepričajo odjemalca s svojimi tehničnimi parametri in visoko kakovostjo, kot tudi optimalno razmerje med ceno in zmogljivostjo. Zato naše transformatorje skrbno načrtujemo in skrbimo za kvaliteten proces izdelave končnega produkta.

Politika integriranega sistema vodenja

Politika sistema vodenja družbe KOLEKTOR ETRA d.o.o. je širiti skupno področje zadovoljstva vseh udeležencev, ki so neposredno udeleženi v poslovnem procesu družbe: odjemalcev, lastnikov, dobaviteljev in zainteresirane javnosti.

Kolektor ETRA

Zgodovina podjetja

2012

Odprli smo nov proizvodni obrat, specializiran za proizvodnjo energetskih transformatorjev moči do 500 MVA in napetosti do 420 kV, v njej proizvedli prvi 350 MVA/420kV transformator in ga uspešno dobavili kupcu

2010

Podjetje ETRA 33 postane del koncerna KOLEKTOR in se preimenuje v KOLEKTOR ETRA d.o.o.A.

2008

Izdelamo največji transformator doslej: nazivne moči 200 MVA in napetostne prestave 116/18 kV. Letna proizvodnja podjetja preseže 3000 MVA.

2006

Pridobljen je certifikat za varnost in zdravlje pri delu; OHSAS 18001:1999. Letna proizvodnja podjetja preseže 2300 MVA.

2004

Obseg proizvodnje preseže 1700 MVA. Kot plod lastnega znanja je bil izdelan prvi usmerniški transformator moči 63 MVA-112 kV z izhodnim tokom 66kA.

2003

Podjetje praznuje 70 let delovanja. Obseg proizvodnje preseže 1500 MVA s 160 zaposlenimi.

2002

Podjetje pridobi posodobljen standard kakovosti ISO 9001:2000. Tega leta obseg proizvodnje preseže 1250 MVA s 140 zaposlenimi.

2000

Podjetje predanost kvaliteti dokazuje s pridobljenim certifikatom ISO 14001.

1997

Podjetje je začelo poslovati kot delniška družba pod novim imenom ETRA 33, Energetski transformatorji, d.d., Ljubljana. Družba je svojo predanost kvaliteti leta 1997 dokazala s pridobitvijo certifikata ISO 9001.

1991

Razvoj dogodkov, vezan na politične in gospodarske spremembe v letih 1990 in 1991, je povzročil zmanjšanje obsega proizvodnje in števila zaposlenih. Po tem obdobju je tovarna preusmerila svoje prodajne aktivnosti na evropski trg. Obnovila je tudi servisno dejavnost.

1980

Zgrajen je nov visokonapetostni laboratorij, ki je omogočil testiranje transformatorjev do napetosti 245kV. Že istega leta je bil kot plod lastnega znanja izdelan prvi transformator nazivne napetosti 220kV.

1969

Večje proizvodne kapacitete so omogočile nadaljnjo rast proizvodnje, ki je leta 1969 dosegla skupaj za 1282 MVA.

1966

Zgrajena je bila nova tovarna na sedanji lokaciji. V tem letu je bilo skupno proizvedenih za 423 MVA transformatorjev.

1965

S pomočjo desetletne licence francoske tovarne Alsthom Savoisienne in dograditvijo novih prostorov je bilo podjetje usposobljeno za proizvodnjo transformatorjev moči do 150 MVA in nazivne napetosti 145 kV.

1961

Podjetje Jambor se je združilo s podjetjem Energoinvest, Sarajevo in začelo poslovati pod novim imenom – Energoinvest Sarajevo, Tovarna transformatorjev Ljubljana. Dejavnost je bila v celoti usmerjena v proizvodnjo energetskih transformatorjev.

1954

Izdelan je prvi transformator, v celoti razvit v podjetju.

1951

Podjetje se je preimenovalo v Jambor.

1949

Obrat se preimenuje v Elektromehanične delavnice Črnuče in začne poslovati kot samostojno podjetje, poslovno usmerjeno v vzdrževanje električne opreme.

1933

Začetek družbe ETRA 33, Energetski transformatorji, d.o.o., sega v leto 1933. Prvotna dejavnost je bila servis manjših transformatorjev in izdelava elementov za elektrodistribucijo.
Kolektor ETRA

Zgodovina podjetja

1933
Ustanovljena je bila Servisna delavnica transformatorjev, ki so jo ustanovile takratne Kranjske deželne elektrarne.

Product has been added to your cart