2010

Podjetje ETRA 33 postane del koncerna KOLEKTOR in se preimenuje v KOLEKTOR ETRA d.o.o.A.