2006

Pridobljen je certifikat za varnost in zdravlje pri delu; OHSAS 18001:1999.
Letna proizvodnja podjetja preseže 2300 MVA.