2003

Podjetje praznuje 70 let delovanja. Obseg proizvodnje preseže 1500 MVA s 160 zaposlenimi.