2002

Podjetje pridobi posodobljen standard kakovosti ISO 9001:2000. Tega leta obseg proizvodnje preseže 1250 MVA s 140 zaposlenimi.