Kolektor Etra vstopila na trg Severne Irske

Po več letih predkvalifikacijskih postopkov skozi katere se je kupec prepričal, da izpolnjujemo vse tehnične pogoje in da poslujemo v skladu z zahtevanimi standardi, nas je Northern Ireland Electricity uvrstil na listo dobaviteljev. To je podjetje za prenos in distribucijo električne energije s katerim smo podpisali krovno pogodbo za določen tip transformatorjev. V prihodnjih petih letih mu bomo dobavili med 15 in 20 transformatorjev moči 90 MVA.