Kolektor Etra je podpisala pogodbo za dostavo prvega 400/115 kV/kV avto-transformatorja srbskemu operaterju elektroenergetskega omrežja, Elektromreži Srbije

Elektromreža Srbije (EMS) je srbski nacionalni operater prenosnega sistema električne energije s sedežem v Beogradu v Srbiji. S Kolektor Etro so podpisali pogodbo za dobavo avto-transformatorja, ki bo lociran v predmestju tretjega največjega srbskega mesta Niš, v Brzem Brodu. To bo skupno trideseti transformator napetostnega nivoja 400/115 kV/kV v EMS-u. Omenjen transformator bo naš prvi z napetostnim nivojem 400/115 kV/kV, dobavljen srbskemu operaterju elektroenergetskega omrežja EMS.