SI
EN

Inženir kakovosti m/ž

Lokacija dela: Ljubljana-Črnuče

Zaupali vam bomo naslednje naloge:

 •  sodelovanje pri načrtovanju in samostojno vzdrževanje ter spremljanje izvajanja sistema vodenja kakovosti,
 • spremljanje, analiza in reševanje pritožb/reklamacij s strani odjemalcev in do dobaviteljev,
 • sodelovanje pri formiranju in vodenju ekipe potrebne za reševanje pritožb/reklamacij s strani odjemalcev in do dobaviteljev,
 • sistematično sledenje statusa pritožbe/reklamacije s strani odjemalcev/do dobaviteljev glede na sprejet in veljaven potek procesa reševanja reklamacij in izvajanje korektivnih ukrepov,
 • spremljanje, analiza in reševanje internih napak,
 • sodelovanje pri formiranju in vodenje ekipe potrebne za reševanje internih napak,
 • sistematično sledenje statusa internih napak glede na sprejet in veljaven potek procesa reševanja internih napak in izvajanje korektivnih ukrepov,
 • sodelovanje pri pripravi analiz in priprava poročil za potrebe vodstva in poročanje,
 • sodelovanje pri izboljšavah na področju kakovosti v podjetju,
 • sodelovanje pri prepoznavanju in odpravljanju napak ter problemskih situacij s področja zagotavljanja kakovosti in podajanja preventivnih/korektivnih ukrepov za izboljšanje stanja,
 • sodelovanje pri izvajanju notranjih in zunanjih presoj SVK,
 • sodelovanje pri izvajanju presoj dobaviteljev,
 • sodelovanje pri izobraževanju zaposlenih s področja zagotavljanja kakovosti,
 • ostalo delo povezano z zagotavljanjem kakovosti.

Predstavi idealnega sodelavca se boste približali, če imate:

 • kandidati naj imajo dokončano vsaj VI. stopnjo izobrazbe – mehatronika, strojna ali elektro smer,
 • aktivno znanje angleškega in/ali nemškega jezika,
 • izpit za notranjega presojevalca sistema kakovosti,
 • poznavanje programov MS Office (Word, Excel, Power Point, Access),
 • poznavanje kontrolnih planov,
 • poznavanje orodij kakovosti (5S, 5WHY, 8D, Ishikawa diagram, PPAP, APQP, FMEA, BSC, QRQC,…).

Poleg dela v  prijetnem delovnem kolektivu vam nudimo:

 • delo v urejenem okolju,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • stimulativno nagrajevanje (možnost mesečnega variabilnega nagrajevanja, izplačilo letne finančne nagrade, vezane na uspešno poslovanje podjetja),
 • nudimo dve dodatni zdravstveni zavarovanji, dodatno pokojninsko zavarovanje in še veliko drugih ugodnosti,
 • sadno malico, parkiranje v neposredni bližini podjetja in toplo obrok v lastni restavraciji,
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Vse kandidate, ki izpolnjujejo naša pričakovanja, vljudno vabimo, da svoje pisne ponudbe z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izobrazbi pošljejo na naslov zaposlitev.etra@kolektor.com do 31.3.2024.

Tehnolog m/ž

Lokacija dela: Ljubljana-Črnuče

Zaupali vam bomo naslednje naloge:

 • vzdrževanje sistema kakovosti v obsegu DM,
 • izdelava in vzdrževanje dokumentov sistema vodenja,
 • planiranje, razporejanje in koordinacija dela na področju preventivnega in kurativnega vzdrževanja,
 • nadzorovanje operativnega izvajanja vzdrževalnih del in sodelovanje pri investicijskih projektih,
 • nadzor nad delovanjem energetskih sistemov v podjetju,
 • sodelovanje z zunanjimi izvajalci na področju vzdrževanja in pri izvajanju investicijskih projektov,
 • pridobivanje ponudb notranjih in zunanjih dobaviteljev,
 • skrb za nabavo materiala za preventivno in kurativno vzdrževanje,
 • izdelava navodil, analiz in poročil s področja vzdrževanja,
 • samostojno reševanje tekočih problemov na področju preventivnega in kurativnega vzdrževanja,
 • predlaganje sprememb v smislu racionalizacije delovanja oddelka in zmanjšanja stroškov vzdrževanja in energentov.

Predstavi idealnega sodelavca se boste približali, če imate:

 • dokončano najmanj I. bolonjsko stopnjo študija elektrotehnike, strojništva ali tehnične fizike,
 • delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu,
 • aktivna uporaba MS Office programov,
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika (ang/nem jezik).

Poleg dela v  prijetnem delovnem kolektivu vam nudimo:

 • delo v urejenem okolju,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • stimulativno nagrajevanje (možnost mesečnega variabilnega nagrajevanja, izplačilo letne finančne nagrade, vezane na uspešno poslovanje podjetja),
 • nudimo dve dodatni zdravstveni zavarovanji, dodatno pokojninsko zavarovanje in še veliko drugih ugodnosti,
 • sadno malico, parkiranje v neposredni bližini podjetja in toplo obrok v lastni restavraciji,
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Vse kandidate, ki izpolnjujejo naša pričakovanja, vljudno vabimo, da svoje pisne ponudbe z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izobrazbi pošljejo na naslov zaposlitev.etra@kolektor.com do 31.3.2024.

Projektant m/ž

Lokacija dela: Ljubljana-Črnuče

Vaše glavne naloge bodo:

 • pripravljanje izračuna vseh karakteristik izdelka novih tipov in izbira optimalne tehnično-
  ekonomske rešitve izdelka,
 • pregledovanje izračunov sodelavcev,
 • priprava in odpošiljanje podatkov za osnovne materiale in opremo,
 • izdelava idejne razporeditve glavnih sklopov in opreme,
 • sodelovanje pri izdelavi tehnologije,
 • pregledovanje kompletne tehnične dokumentacije,
 • priprava dokumentacije za kupca,
 • kontaktiranje s kupci zaradi razčiščevanja tehničnih karakteristik naročenih proizvodov,
 • kontaktiranje z dobavitelji zaradi razčiščevanja tehničnih karakteristik materialov, sklopov in
  opreme,
 • sodelovanje pri pregledu prve serije izdelkov in odpravljanje eventuelnih napak,
 • spremljanje razvoja, predpisov in inovacijskih procesov,
 • tehnična obdelava ponudbe.

Od vas pričakujemo:

 • dokončano VII. stopnjo izobrazbe (II. bolonjsko stopnjo) elektro stroke,
 • aktivno znanje tujega jezika (angleški/nemški/španski/francoski),
 • kandidati naj bodo samoiniciativni, s pozitivnim odnosom do dela, vestni in natančni pri delu

Nudimo vam

 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • stimulativno nagrajevanje (možnost mesečnega variabilnega nagrajevanja, izplačilo
  letne finančne nagrade, vezane na uspešno poslovanje podjetja),
 • nudimo dve dodatni zdravstveni zavarovanji, dodatno pokojninsko zavarovanje in še
  veliko drugih ugodnosti,
 • sadno malico, parkiranje v neposredni bližini podjetja in toplo obrok v lastni
  restavraciji,
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Vse kandidate, ki izpolnjujejo naša pričakovanja, vljudno vabimo, da svoj življenjepis in ustrezna dokazila o izobrazbi pošljejo preko e-sistema portala Mojedelo.com ali na e-naslov zaposlitev.etra@kolektor.com do 31.3.2024.

Skrbnik VZD (m/ž)

Lokacija dela: Ljubljana-Črnuče

Vaše delovne naloge bodo:

 • Sodelovanje pri načrtovanju, vzdrževanju in spremljanju izvajanja sistema varnosti in zdravja pri
  delu
 • Izdelava požarnih redov in ocene požarne varnosti
 • Izdelava in revidiranje ocene tveganja na delovnem mestu
 • Izvajanje pregledov delovne in osebne varovalne opreme
 • Izvajanje usposabljanj za varnost in zdravje pri delu ter varstva pred požarom
 • Preverjanje praktične usposobljenosti na delovnem mestu
 • Sodelovanje pri vpeljavi in izvajanju zahtev zakonodaje s področja VZD in požarne varnosti v
  poslovnem procesu
 • Sodelovanje pri izbiri in nabavi osebne varovalne opreme
 • Sodelovanje pri presojah sistema varnosti in zdravja pri delu
 • Izdelava varnostnih načrtov in ukrepov za zagotavljanje varnosti pri izvedbi vzdrževalnih del v podjetju
 • Sodelovanje pri izvajanju monitoringov (skrb za izvedbo, analiza poročil, predlogi korektivnih/preventivnih ukrepov)
 • Sodelovanje pri izdelavi in ažuriranju navodil s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Motiviranje zaposlenih na področju varnosti in zdravja pri delu

Predstavi idealnega sodelavca se boste približali, če imate:

 • najmanj dokončan študij I. bolonjske stopnje tehniške varnosti oz. zaključen  pred bolonjski študij smeri  varstvo pri delu in požarno varstvo,
 • aktivno znanje angleškega jezika in nemškega jezika,
 • opravljen tečaj za notranjega presojevalca sistema ISO 45001,
 • opravljen strokovni izpit iz varstva pri delu in strokovni izpit iz varstva pred požarom.

Poleg dela v  prijetnem delovnem kolektivu vam nudimo:

 • delo v urejenem okolju,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • stimulativno nagrajevanje (možnost mesečnega variabilnega nagrajevanja, izplačilo letne
  finančne nagrade, vezane na uspešno poslovanje podjetja),
 • nudimo dve dodatni zdravstveni zavarovanji, dodatno pokojninsko zavarovanje in še veliko
  drugih ugodnosti,
 • sadno malico, parkiranje v neposredni bližini podjetja in topel obrok v lastni restavraciji,
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Vse kandidate, ki izpolnjujejo naša pričakovanja, vljudno vabimo, da svoj življenjepis in ustrezna dokazila o izobrazbi pošljejo preko e-sistema portala Mojedelo.com ali na e-naslov zaposlitev.etra@kolektor.com do 31.3.2024.

Ključavničar (m/ž)

Lokacija dela: Ljubljana-Črnuče

Vaše delovne naloge bodo:

 • izdeluje izdelke in polizdelke po predloženih načrtih in navodilih,
 • izvaja dela in naloge pri opremljanju transformatorjev,
 • izvaja manj zahtevna varjenja (elektro obločno, avtogeno varjenje in rezanje)
  ter vpenja orodja,
 • izvaja razna dela pri montaži in popravilu transformatorjev na terenu,
 • izvaja dela pri popravilih mehanskih delov transformatorjev vseh moči.

Predstavi idealnega sodelavca se boste približali, če imate:

Potrebna usposobljenost: ključavničar, orodjar, strojni tehnik, varilec, avtomehanik, monter
ind. strojev in naprav.

Posebni pogoji:

 • sposobnost za delo na višini,
 • sposobnost za izmensko delo,
 • sposobnost izvajanja manj zahtevnih varjenj.

Poleg dela v prijetnem delovnem kolektivu vam nudimo:

 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • stimulativno nagrajevanje (možnost mesečnega variabilnega nagrajevanja, izplačilo
  letne finančne nagrade, vezane na uspešno poslovanje podjetja),
 • nudimo dve dodatni zdravstveni zavarovanji, dodatno pokojninsko zavarovanje in še
  veliko drugih ugodnosti,
 • sadno malico, parkiranje v neposredni bližini podjetja in toplo obrok v lastni
  restavraciji,
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Vse kandidate, ki izpolnjujejo naša pričakovanja, vljudno vabimo, da svoj življenjepis in ustrezna dokazila o izobrazbi pošljejo preko e-sistema portala Mojedelo.com ali na e-naslov zaposlitev.etra@kolektor.com do 31.3.2024.

Elektromehanik (m/ž)

Lokacija dela: Ljubljana-Črnuče

Zaupali vam bomo naslednje naloge:

 • manj zahtevna dela pri sestavljanju novih transformatorjev vseh moči,
 • manj zahtevna dela pri popravilih transformatorjev vseh moči,
 • dela po navodilih nadrejenega, načrtih in drugih pisnih navodilih,
 • opozarjanje na nenormalno delovanje strojev in naprav, s katerimi rokuje.

Predstavi idealnega sodelavca se boste približali, če imate:

 • doseženo V. stopnja izobrazbe elektro ali strojne smeri,
 • samoiniciativnost, pozitiven odnos do dela, vestnost in natančnost pri delu,
 • sposobnost za delo na višini in za izmensko delo.

Poleg dela v prijetnem delovnem kolektivu vam nudimo:

 • delo v urejenem okolju,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • stimulativno nagrajevanje (možnost mesečnega variabilnega nagrajevanja, izplačilo letne finančne nagrade, vezane na uspešno poslovanje podjetja),
 • nudimo dve dodatni zdravstveni zavarovanji, dodatno pokojninsko zavarovanje in še veliko drugih ugodnosti,
 • sadno malico, parkiranje v neposredni bližini podjetja in toplo obrok v lastni restavraciji,
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Vse kandidate, ki izpolnjujejo naša pričakovanja, vljudno vabimo, da svoje pisne ponudbe z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izobrazbi pošljejo na naslov zaposlitev.etra@kolektor.com do 31.3.2024.

Product has been added to your cart