SI
EN

Razvoj Zgornje Soške doline s pomočjo transformatorjev Kolektor Etra!

Kolektor Etra bo s svojimi transformatorji na novi razdelilni transformatorski postaji Kobarid pripomogla k bolj zanesljivemu napajanju električne energije v regiji in s tem k razvoju v Zgornjem Posočju.

 

Družbi Sodo in Elektro Primorska sta septembra v uporabo predali novo razdelilno transformatorsko postajo 110/35/20kV Kobarid, za katero so namenili 4,5 milijonov evrov. Le-ta bo omogočila večjo zanesljivost napajanja z električno energijo v regij. Zaradi sprostitve kapacitet bo možna priključitev novih odjemalcev in nadaljnji razvoj že obstoječih, znižale pa se bodo tudi končne izgube v omrežju.

Družba SODO d.o.o. je izgradnjo transformatorske postaje v celoti zaupala podjetju Kolektor Igin, za katerega je bil to prvi večji projekt izgradnje razdelilne transformatorske postaje na ključ, pod imenom  RTP 110/35/20 kV Kobarid. Projekt je razdeljen na dve fazi. Prva faza je zajemala vsa gradbena dela in postavitev 20 in 35 kV stikališč, druga faza pa bo v primeru, da se pokažejo potrebe, zajemala postavitev 110 kV GIS stikališča. Kolektor Etra je pri izdelavi RTP Kobarid sodelovala z dobavo svojih transformatorjev, ki so prilagojeni na napetost 20 in 35 kV. Gradbena dela je izvedel Kolektor CPG.

Gre za enega večjih infrastrukturnih objektov na območju Zgornjega Posočja, ki je pomembna za preprečevanje škode v gospodarstvu, nastale zaradi prešibkega omrežja v teh krajih. Zaradi bolj zanesljivega omrežja, lahko pričakujemo nadaljnji razvoj turizma in industrije, ter s tem tudi odpiranje novih delovnih mest.

 

 

  

Product has been added to your cart