SI
EN

Oddelek jedrarna: Nova proizvodnja linija

Jeseni leta 2006 je bila v podjetju nameščena nova proizvodna linija, ki jo je dobavil nemški proizvajalec orodij GEORG . Linija bo pomembno prispevala k povečanju kapacitet oziroma hitrosti razreza magnetno orientirane pločevine.

Pridobljen certifikat ACHILLES

Etra 33 je v novembru 2006 od družbe Connexio Utility pridobila certifikat za predkvalifikacijo Achilles, ki bo našemu podjetju olajšal poslovanje na trgih jugovzhodne Evrope ter nemškem trgu.

Product has been added to your cart